سفارش خرید و فروش ، رهن و اجاره
فایلهای خرید و فروش
فایلهای رهن و اجاره
آخرین فایل های ثبت شده
82متری کوثر شرقی

82متری کوثر شرقی


385,000,000 تومان


شهرک یاس   2 خواب   82 متر


  زمان انتشار  ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

91 متر نوساز

91 متر نوساز


780,000,000 تومان


دهقان ویلا   2 خواب   91 متر


  زمان انتشار  ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

آزمایشی

آزمایشی


2,000,000,000 تومان


حصارک   3 خواب   190 متر


  زمان انتشار  ۱۳۹۸/۱۰/۲۸

آزمایشی

آزمایشی


8,500,000 تومان


باغستان   2 خواب   140 متر


  زمان انتشار  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

آزمایشی

آزمایشی


950,000,000 تومان


گوهردشت   1 خواب   120 متر


  زمان انتشار  ۱۳۹۸/۱۰/۲۲

84 متری شهرک یاس

84 متری شهرک یاس


369,600,000 تومان


شهرک یاس   1 خواب   84 متر


  زمان انتشار  ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

70 متری شهرک یاس

70 متری شهرک یاس


315,000,000 تومان


شهرک یاس   1 خواب   70 متر


  زمان انتشار  ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

100 متری شهرک یاس

100 متری شهرک یاس

ودیعه 90,000,000 تومان

اجاره 0 تومان

شهرک یاس   2 خواب   100 متر


  زمان انتشار  ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

81 متری شهرک یاس

81 متری شهرک یاس


372,600,000 تومان


شهرک یاس   2 خواب   81 متر


  زمان انتشار  ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

150 متری  شهرک یاس

150 متری شهرک یاس


750,000,000 تومان


شهرک یاس   3 خواب   150 متر


  زمان انتشار  ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

83 متری شهرک یاس

83 متری شهرک یاس

ودیعه 25,000,000 تومان

اجاره 900,000 تومان

شهرک یاس   1 خواب   83 متر


  زمان انتشار  ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

128 متری شهرک یاس

128 متری شهرک یاس


620,000,000 تومان


شهرک یاس   2 خواب   128 متر


  زمان انتشار  ۱۳۹۸/۱۰/۱۴

200 متر زمین(جنوبی)

200 متر زمین(جنوبی)


1,200,000,000 تومان


شهرک یاس   بدون خواب   200 متر


  زمان انتشار  ۱۳۹۸/۰۹/۰۴

43 متر شهرک یاس

43 متر شهرک یاس


559,000,000 تومان


شهرک یاس   بدون خواب خواب   43 متر


  زمان انتشار  ۱۳۹۸/۰۸/۲۴

117 متری شهرک یاس

117 متری شهرک یاس


580,000,000 تومان


شهرک یاس   2 خواب   117 متر


  زمان انتشار  ۱۳۹۸/۰۸/۲۴